Άρθρα στο blog του Elitedentalimplants.grΕικόνα1-1200x800.jpg

23/03/2022 Άρθρα

Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι μια ευρέως διαδεδομένη και αξιόπιστη μέθοδος αντικατάστασης δοντιών που έχουν καταστραφεί. Παρά το γεγονός ότι λειτουργούν ακριβώς σαν τα πραγματικά δόντια, όπως κάθε ιατρική επέμβαση, ενέχει κι αυτή την πιθανότητα αποτυχίας.

Μερικές επιπλοκές εμφανίζονται άμεσα μετά την επέμβαση, ενώ άλλες μπορεί να παρουσιαστούν πολλά χρόνια αργότερα. Η πρώιμη αποτυχία εμφανίζεται συνήθως εντός των πρώτων τριών ή τεσσάρων μηνών.

Η πιο κοινή αιτία πρώιμης αποτυχίας είναι η περιεμφυτευματίτιδα, φλεγμονή που παρουσιάζεται σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, και οδηγεί σε μόλυνση των ούλων ή και του οστού στο σημείο του εμφυτεύματος.

Βασικά συμπτώματα της περιεμφυτευματίτιδας είναι το αυξημένο οίδημα των ιστών, ο πόνος, η ερυθρότητα και η εκροή πύου γύρω από το εμφύτευμα, ο πυρετός, η δυσκολία μάσησης και η υποχώρηση των ούλων. Παράγοντες κινδύνου που αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισής της είναι το κάπνισμα, ο σακχαρώδης διαβήτης, η κακή εφαρμογή των κανόνων στοματικής υγιεινής και οι κακοτεχνίες στην τοποθέτηση των εμφυτευμάτων.

Αν η μόλυνση εντοπιστεί νωρίς αντιμετωπίζεται με τη χρήση αντισηπτικών και με τον καθαρισμό του οστού και του εμφυτεύματος, χωρίς να παρουσιαστούν επιπλοκές. Αν όμως είναι πιο επιθετική και έχει προχωρήσει βαθύτερα, είναι πιθανό να οδηγήσει σε απώλεια μέρους του οστού της γνάθου. Σε τέτοια περίπτωση θα πρέπει να γίνει προσπάθεια ανάπλασης του οστού με οστικό μόσχευμα και το υπάρχον εμφύτευμα να αντικατασταθεί με ένα νέο.

Είναι πιθανό να παρουσιαστεί επίσης αποτυχία στο στάδιο της οστεοενσωμάτωσης, δηλαδή το νέο εμφύτευμα να μην ενσωματωθεί στο οστό της γνάθου. Υπό κανονικές συνθήκες, στο στάδιο αυτό το εμφύτευμα ενώνεται με τη γνάθο δημιουργώντας έναν δομικό σύνδεσμο, που λειτουργεί όπως οι ρίζες στα φυσικά δόντια. Σε ασθενείς με χαμηλή οστική πυκνότητα και αδύναμα οστά υπάρχει πιθανότητα αυτή η διαδικασία να μην ολοκληρωθεί επιτυχώς και το εμφύτευμα να απορριφθεί.

Το βασικό σύμπτωμα αποτυχίας της οστεοενσωμάτωσης είναι η παρουσία κινητικότητας γύρω από το εμφύτευμα. Προκειμένου να αποφευχθεί μια τέτοια περίπτωση είναι απαραίτητο να έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος οστικής πυκνότητας πριν από την εκκίνηση της τοποθέτησης εμφυτευμάτων.

Προβλήματα μπορεί να προκύψουν επίσης αν οι διαστάσεις του οστού είναι ανεπαρκής. Η βασική αιτία εμφάνισης αυτής της επιπλοκής είναι η μεσολάβηση μεγάλου διαστήματος από την απώλεια του δοντιού ως την αποκατάστασή του. Για να αποφευχθεί μιας τέτοια κατάσταση, συνίσταται αναπλαστική θεραπεία των οστών.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, αν το εμφύτευμα έχει τοποθετηθεί πολύ κοντά στο νεύρο, ενδέχεται να του προκαλέσει βλάβη. Τα πιο συνήθη συμπτώματα είναι μούδιασμα στη γλώσσα, τα ούλα, τα χείλη, ή το πρόσωπο.

Λοιποί παράγοντες κινδύνου που μπορεί να οδηγήσουν στην αποτυχία οδοντικών εμφυτευμάτων είναι το κάπνισμα, η κακή τοποθέτηση, το σφίξιμο των δοντιών και ιατρικές παθήσεις όπως τα αυτοάνοσα νοσήματα, ο σακχαρώδης διαβήτης, ο καρκίνος και η οστεοπόρωση.

Βασικοί τρόποι αντιμετώπισης σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η αυστηρή τήρηση κανόνων υγιεινής και η συχνή επίσκεψη στον οδοντίατρο και η ενδελεχής τήρηση των οδηγιών του ιατρού αναφορικά με τον καθαρισμό και τους διατροφικούς περιορισμούς. Μεγάλη σημασία έχει επίσης ο σωστός προγραμματισμός πριν από την επέμβαση και η επιλογή του κατάλληλου ιατρού.

Πέρα από τις βραχυπρόθεσμες επιπλοκές, αποτυχία μπορεί να προκύψει και σε διάστημα ως και δέκα έτη μετά την επέμβαση, με βασικά αίτια τις βακτηριακές λοιμώξεις, τη μείωση οστικής πυκνότητας, την κακή στοματική υγιεινή και τον εγκλωβισμό φαγητού ανάμεσα στα εμφυτεύματα, την ακτινοβολία σε περιοχές της κεφαλής και του τραχήλου, τον τραυματισμό της περιοχής αλλά και την κακή αρχική τοποθέτηση.

Για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα εμφάνισης μακροπρόθεσμης αποτυχίας εμφυτευμάτων, είναι απαραίτητη η επίσκεψη στον οδοντίατρο κάθε τρεις με έξι μήνες.


Εικόνα2-1200x800.jpg

10/01/2022 Άρθρα

Όταν ένας ασθενής αποφασίζει να προχωρήσει σε τοποθέτηση οδοντικού εμφυτεύματος, πρέπει να γνωρίζει εκ των προτέρων ότι αποτελεί μια χρονοβόρα διαδικασία. Επίσης, καλό θα είναι να έχει ενημερωθεί πλήρως για τα στάδια που απαιτούνται για να ολοκληρωθεί η τοποθέτηση του εμφυτεύματος.

Ξεκινώντας, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι για την τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων, είναι απαραίτητη η χειρουργική επέμβαση, η οποία πραγματοποιείται σε συγκεκριμένα στάδια, δίνοντας στον ασθενή το απαραίτητο χρονικό διάστημα επούλωσης μεταξύ των διαδικασιών.

Χειρουργική επέμβαση

Τα βήματα για τη χειρουργική επέμβαση ξεκινάνε με την αφαίρεση των κατεστραμμένων δοντιών. Έπειτα, εάν απαιτείται, γίνεται η προετοιμασία του οστού των γνάθων και τοποθετείται το οδοντικό εμφύτευμα. Επόμενο στάδιο της διαδικασίας είναι η κατάλληλη διαμόρφωση, αύξηση ή βελτίωση των μαλακών ιστών στη συγκεκριμένη περιοχή. Στη συνέχεια, τοποθετείται το ειδικό προσθετικό εξάρτημα, το κολόβωμα του οδοντικού εμφυτεύματος πάνω στο οποίο θα σταθεροποιηθεί έπειτα το τεχνητό δόντι. Τελευταίο βήμα είναι η κατασκευή και η τοποθέτηση του τεχνητού δοντιού, με την κατάλληλη προσθετική εργασία.

Η διαδικασία που περιγράψαμε παραπάνω μπορεί να έχει διάρκεια από μερικές ημέρες, έως και μερικούς μήνες για να ολοκληρωθεί, ανάλογα με την περίπτωση του εκάστοτε ασθενούς. Το κύριο μέρος του απαιτούμενου χρόνου είναι αφιερωμένο στη θεραπεία και την ανάπτυξη του νέου οστού στη γνάθο. Η κάθε περίπτωση, φυσικά, έχει διαφορετικές συνιστώσες και σε ορισμένες μπορεί κάποια βήματα να συγχωνευτούν.

Κατά τη διαδικασία της χειρουργικής επέμβασης, ο χειρούργος πραγματοποιεί μια μικρή τομή στα ούλα για να αποκαλυφθεί το οστό. Με τον κατάλληλο εξοπλισμό προετοιμάζεται ένα ειδικό φρεάτιο στο οστό, για να τοποθετηθεί το οδοντικό εμφύτευμα, το οποίο θα έχει πλέον το ρόλο της ρίζας του δοντιού και εισάγεται εξ ολοκλήρου στο οστό της γνάθου.

Στο συγκεκριμένο στάδιο θα παραμένει το κενό στη θέση του δοντιού που έχει αφαιρεθεί, ενώ μπορεί να τοποθετηθεί ένα είδος τεχνητής προσωρινής οδοντοστοιχίας για αισθητικούς λόγους, την οποία μπορεί ο ασθενής να την αφαιρεί κατά τη διάρκεια του ύπνου, ή για να την καθαρίσει.

Ανάπτυξη οστών

Κατόπιν της τοποθέτησης του οδοντικού εμφυτεύματος στη γνάθο, ξεκινά η διαδικασία της οστεοενσωμάτωσης, όπου το οστό της γνάθου αναπλάθεται για να ενωθεί με την επιφάνεια του οδοντικού εμφυτεύματος. Η συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να χρειαστεί μερικούς μήνες για να ολοκληρωθεί -ανάλογα με τον εκάστοτε ασθενή- και στόχο έχει στη δημιουργία μιας σταθερής βάσης για τα εμφυτεύματα που θα τοποθετηθούν, για να λειτουργήσουν όπως και οι ρίζες στα φυσικά δόντια.

Προσθετικό κολόβωμα

Έπειτα από την ολοκλήρωση της οστοενσωμάτωσης, ίσως χρειαστεί ο ασθενής μια επιπλέον χειρουργική επέμβαση, για να γίνει η τοποθέτηση του προσθετικού κολοβώματος, όπου θα τοποθετηθεί τελικά η θήκη. Η συγκεκριμένη χειρουργική επέμβαση είναι μικρής διάρκειας και μπορεί να γίνει με τη χρήση τοπικής αναισθησίας.

Για να τοποθετηθεί το κολόβωμα πάνω στο εμφύτευμα, ο χειρούργος πρέπει να κάνει μια μικρή τομή στα ούλα, για να εμφανιστεί το εμφύτευμα. Αρχικά, τοποθετείται ένα κολόβωμα επούλωσης και συνδέεται με το οδοντικό εμφύτευμα και τα ούλα της περιοχής διαμορφώνονται και επουλώνονται γύρω από αυτό σε χρονικό διάστημα περίπου δύο εβδομάδων, πριν από τη σύνδεση του προσθετικού κολοβώματος με το τεχνητό δόντι.

Επιλογή νέων δοντιών

Κατόπιν της επούλωσης των ούλων, λαμβάνονται αποτυπώματα του στόματος και των υπόλοιπων δοντιών σας, ώστε να κατασκευαστεί η στεφάνη, το τελικό τεχνητό δόντι. Ωστόσο, το οστό της γνάθου πρέπει να είναι αρκετά ισχυρό για να μπορέσει να υποστηρίξει το νέο δόντι και τη χρήση του.

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα πρέπει να επιλέξετε μεταξύ αφαιρούμενων ή σταθερών δοντιών ή ακόμα και το συνδυασμό τους.

Η κινητή-αφαιρούμενη προσθετική εργασία είναι παρόμοια με μια συμβατική αφαιρούμενη οδοντοστοιχία και μπορεί να είναι μερική ή ολόκληρη. Τα τεχνητά λευκά δόντια περιβάλλονται από ροζ ακρυλικό, ενώ η οδοντοστοιχία διαθέτει ειδικό σύνδεσμο για την τοποθέτησή της πάνω στο εμφύτευμα και αφαιρείται εύκολα για να επισκευαστεί ή να καθαριστεί καθημερινά.

Διαφορετική επιλογή είναι η σταθερή-ακίνητη προσθετική εργασία, όπου το τεχνητό δόντι βιδώνεται μόνιμα στο προσθετικό κολόβωμα στο οποίο στερεώνεται πάνω στο εμφύτευμα. Το δόντι δεν μπορεί να αφαιρεθεί για μεμονωμένο καθαρισμό, ή κατά τη διάρκεια του ύπνου. Στην πλειονότητά τους, κάθε ένα από τα τεχνητά δόντια συνδέονται με τα δικά τους οδοντικά εμφυτεύματα, ωστόσο λόγω της εξαιρετικής αντοχής τους, με λίγα εμφυτεύματα δοντιών μπορεί να αποκατασταθεί μεγάλο κενό από πολλά δόντια, τα οποία γεφυρώνονται μεταξύ τους.


Εικόνα1-1200x800.jpg

14/12/2021 Άρθρα

Όταν κάποιος έχει χάσει ένα ή περισσότερα δόντια, τα οποία δεν μπορούν να διορθωθούν και πρέπει να αφαιρεθούν, βρίσκεται αντιμέτωπος με το δίλημμα της επιλογής μεταξύ γέφυρας ή οδοντικού εμφυτεύματος για την αντικατάστασή τους. Ποια είναι όμως τα βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε μεθόδου και ποια είναι η κατάλληλη επιλογή στην εκάστοτε περίπτωση;

Γέφυρα

Η γέφυρα χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια σε περιπτώσεις που χρειάζεται να αποκατασταθεί κάποιο δόντι και η συγκεκριμένη μέθοδος έχει μεγάλα ποσοστά επιτυχίας. Το κύριο πλεονέκτημα στην τοποθέτηση γέφυρας είναι η γρήγορη ολοκλήρωση της διαδικασίας, καθώς δε χρειάζεται χειρουργική επέμβαση, επομένως ο ασθενής μπορεί μέσα σε 2-3 συνεδρίες, σε χρονικό διάστημα 2 εβδομάδων, να απολαμβάνει το τελικό αποτέλεσμα. Επίσης, λόγω της μικρής διαδικασίας δεν έχει μεγάλα κόστη χρέωσης.

Εν αντιθέσει, τα βασικά μειονεκτήματα στην τοποθέτηση γέφυρας, είναι ότι απαιτείται τροχισμός των γειτονικών δοντιών εκείνου που χρειάζεται αποκατάσταση, στα οποία θα στηρίζεται η γέφυρα. Επίσης, έχει μικρότερη διάρκεια ζωής σε σχέση με ένα εμφύτευμα, ενώ η προσεκτική στοματική υγιεινή κρίνεται απαραίτητη για τη σωστή διατήρηση των δοντιών-στηριγμάτων. Ένας επιπλέον παράγοντας που θα πρέπει να αναλογιστεί κανείς πριν την τοποθέτηση γέφυρας, είναι πως εάν κάποιο από τα συγκεκριμένα δόντια-στηρίγματα εμφανίσει μελλοντικά κάποιο πρόβλημα, τότε η γέφυρα θα πρέπει να αφαιρεθεί. Ως αποτέλεσμα, η συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να φανεί πιο κοστοβόρα από την τοποθέτηση ενός εμφυτεύματος εξ αρχής.

Οδοντικά εμφυτεύματα

Η λύση των οδοντικών εμφυτευμάτων παρ’ ότι αποτελεί πιο σύγχρονη μέθοδο αποκατάστασης ενός δοντιού, τα αποτελέσματά της σημειώνουν εντυπωσιακά ποσοστά επιτυχίας. Τα βασικά πλεονεκτήματά τους είναι ότι δεν επηρεάζουν τα γειτονικά δόντια και αντιμετωπίζουν το πρόβλημα εστιασμένα. Το οστό στην περιοχή του δοντιού που έχει αφαιρεθεί διατηρείται κανονικά και το εμφύτευμα ομοιάζει το φυσικό δόντι στη δομή του. Επίσης, έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τη γέφυρα, ενώ η φροντίδα για τη στοματική υγιεινή δε διαφοροποιείται από τη συνήθη διαδικασία με το σωστό βούρτσισμα και τη χρήση οδοντικού νήματος.

Στα μειονεκτήματα της συγκεκριμένης μεθόδου είναι ότι αρχικά απαιτείται χειρουργική διαδικασία και συγκεκριμένα, εάν δεν υπάρχει επαρκές οστό, θα πρέπει να γίνει ανάπλασή του με μόσχευμα. Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία είναι 5-6 συνεδρίες σε διάστημα 3-6 μηνών, ενώ απαιτείται και χρόνος αναμονής για την ενσωμάτωση του εμφυτεύματος και του οστού. Επίσης, ως μέθοδος, κοστίζει συνήθως περισσότερο από τη γέφυρα.

Πώς θα γίνει η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου;

Όπως είδαμε και οι δύο μέθοδοι έχουν ορισμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αντίστοιχα. Πώς όμως θα γίνει η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου σε κάθε περίπτωση;

Το βασικό στοιχείο που ελέγχεται για την επιλογή μεταξύ των δύο μεθόδων, είναι η κατάσταση των γειτονικών δοντιών. Εάν τα δόντια που θα χρησιμοποιηθούν ως στηρίγματα για τη γέφυρα έχουν μεγάλα σφραγίσματα, θήκες δοντιών ή έχει γίνει απονεύρωση, τότε η γέφυρα φαίνεται να είναι η πιο κατάλληλη μέθοδος.

Εάν, από την άλλη, τα γειτονικά δόντια είναι ανέπαφα ή διαθέτουν κάποια μικρά σφραγίσματα, τότε η καλύτερη επιλογή φαίνεται ότι είναι η τοποθέτηση ενός οδοντικού εμφυτεύματος. Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου λείπουν περισσότερα από ένα δόντια, τότε τα οδοντικά εμφυτεύματα αποτελούν μάλλον μοναδική επιλογή.

Συνοψίζοντας, η τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων αποτελεί κατά κύριο λόγο την προτεινόμενη μέθοδο αποκατάστασης δοντιών, λόγω του φυσικού αποτελέσματος και της μεγάλης διάρκειας ζωής που έχουν. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συμβουλευτείτε τη γνώμη ενός ειδικευμένου οδοντιάτρου για να καταλήξετε στην ιδανική επιλογή για εσάς.


εμφυτευματα-δοντιών.png

11/11/2021 Άρθρα

Ο κάθε ασθενής, ανάλογα με τις ανάγκες και την κατάσταση της γνάθου και των υπόλοιπων δοντιών του, θα εξεταστεί μεμονωμένα και θα καταλήξει από κοινού με τον οδοντίατρο στα δόντια τα οποία θα πρέπει να αντικατασταθούν και τα οδοντικά εμφυτεύματα που πρέπει να τοποθετηθούν. Ανάλογα με τους παραπάνω παράγοντες, μπορεί να χρειαστεί να αντικαταστήσετε ένα μόνο δόντι, πολλά δόντια, να προχωρήσετε σε αντικατάσταση δοντιών όλης της άνω ή της κάτω γνάθου, ή και των δύο. Φυσικά, η τελική απόφαση θα παρθεί κατόπιν της συνάντησης και της εξέτασης από τον οδοντίατρο.

Εμφύτευμα ενός δοντιού
Σε ασθενείς που έχουν χάσει ένα μόνο δόντι λόγω κάποιου ατυχήματος ή ασθένειας των δοντιών, τότε μπορεί να γίνει η αντικατάστασή του με ένα οδοντικό εμφύτευμα. Το νέο δόντι θα έχει την ίδια όψη, χρώμα και λειτουργικότητα, όπως και τα υπόλοιπα φυσικά δόντια.

Πολλαπλά εμφυτεύματα
Εάν στη στοματική κοιλότητα ενός ασθενούς λείπουν παραπάνω από ένα δόντια, αλλά τα ούλα του παραμένουν υγιή, τότε μπορεί να τοποθετηθεί ένα πολλαπλό εμφύτευμα. Με αυτή τη μέθοδο τοποθετούνται δύο ή περισσότερα οδοντικά εμφυτεύματα με μια γέφυρα να καλύπτει τα ενδιάμεσα κενά μεταξύ τους. Τα διπλανά υγιή δόντια παραμένουν ανέπαφα.

Πλήρης οδοντοστοιχία με 4 εμφυτεύματα
Στην περίπτωση αποκατάστασης ολόκληρου του οδοντικού τόξου, μπορεί να πραγματοποιηθεί ολική αποκατάσταση του στόματος με την αξιοποίηση της μεθόδου All On 4. Με τη συγκεκριμένη μέθοδο τοποθετούνται τέσσερα οδοντικά εμφυτεύματα στα οποία στηρίζεται μια πλήρης οδοντοστοιχία και αποτελεί την ιδανική μέθοδο για ασθενείς που χρήζουν αποκατάστασης όλων των δοντιών της άνω ή κάτω γνάθου ή και μικρότερου αριθμού δοντιών. Αρχικά γίνεται η τοποθέτηση 4 ειδικών οδοντικών εμφυτευμάτων, ενώ στη συνέχεια γίνεται η τοποθέτηση ενός πλήρους τόξου δοντιών.
Ο οδοντίατρός σας θα σας καθοδηγήσει πλήρως για τη σωστή επιλογή της θεραπείας και των εμφυτευμάτων που θα χρειαστείτε κατόπιν της ολοκληρωμένης εξέτασής σας. Στο ραντεβού σας θα μπορέσετε να συζητήσετε και να καταλήξετε στην πιο κατάλληλη επιλογή για εσάς, βάσει των αναγκών σας.


Εικόνα1.jpg

20/10/2021 Άρθρα

Έχετε καταλήξει στην απόφαση να τοποθετήσετε εμφυτεύματα δοντιών. Ποια θα πρέπει να είναι τα επόμενά σας βήματα και πώς θα προετοιμαστείτε κατάλληλα για τη διαδικασία; Παρακάτω θα βρείτε ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για τη σωστή προετοιμασία πριν από την τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων.

Ο κατάλληλος οδοντίατρος

Πρώτο βήμα αποτελεί η εύρεση του κατάλληλου οδοντιάτρου, το οποίο είναι ίσως το πιο σημαντικό στάδιο όλης της διαδικασίας. Η επιλογή του ιατρού πρέπει να γίνει προσεκτικά και με ηρεμία. Αναζητήστε έναν έμπειρο οδοντίατρο, καθώς αν επιλέξετε ένα γιατρό που δε διαθέτει μεγάλη εμπειρία, ακόμη και αν χρησιμοποιεί υψηλής ποιότητας υλικά και εμφυτεύματα δοντιών, δε σας εγγυάται απαραίτητα την επιτυχία.

Είναι σημαντικό να επιλέξετε έναν οδοντίατρο που διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία σε διαφορετικούς ασθενείς και περιστατικά. Επιπλέον, έχετε τη δυνατότητα να παραπεμφθείτε σε έναν έμπειρο εμφυτευματολόγο για αξιολόγηση και θεραπεία, με κάποιο οικονομικό όφελος (προμήθεια) για τον ίδιο, αυξάνοντας ωστόσο το κόστος της συνολικής θεραπείας σας.

Λύστε τυχόν απορίες

Στις συναντήσεις με τον γιατρό σας θα πρέπει να λύσετε οποιαδήποτε απορία έχετε και να κατανοήσετε όλη τη διαδικασία, καθώς και να ενημερωθείτε για στάδια που πιθανώς σας προκαλούν άγχος. Στις συναντήσεις, λοιπόν, θα πρέπει να ρωτήσετε ποια θεραπεία προτείνει στη δική σας περίπτωση συμπεριλαμβανομένων των σταδίων της. Ρωτήστε τον για τη δική του σχετική εμπειρία στον τομέα αυτό. Ζητήστε αναλυτική εκτίμηση για το κόστος της συγκεκριμένης θεραπείας (από την αρχή έως το τέλος). Επίσης καλό θα ήταν να διευκρινίσετε εάν τα εμφυτεύματα δοντιών συνοδεύονται από εγγύηση εφ’ όρου ζωής καθώς και εάν σας παραπέμψει σε εμφυτευματολόγο, πώς θα συμμετάσχει ο ίδιος στη διαδικασία της τοποθέτησης των οδοντικών εμφυτευμάτων.

Οι απαντήσεις του οδοντιάτρου σας θα πρέπει να σας καλύψουν και να σας αφήσουν ικανοποιημένους σχετικά με όλα τα στάδια της διαδικασίας. Αν δεν είστε ικανοποιημένοι με τις απαντήσεις που θα λάβετε, ζητήστε μια δεύτερη γνώμη. Η συγκεκριμένη θεραπεία αποτελεί επένδυση από την πλευρά σας, θα απαιτήσει πολλές ώρες, πολλή υπομονή και αρκετά χρήματα. Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι το αποτέλεσμα θα είναι άξιο του χρόνου και των χρημάτων που θα αφιερώσετε, οπότε φροντίστε να έχετε κάνει τη σωστή έρευνα εκ των προτέρων.

 


Εικόνα2.jpg

20/09/2021 Άρθρα

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, τα οδοντικά εμφυτεύματα αποτελούν την πιο ασφαλή και μακροχρόνια μέθοδο κάλυψης της απώλειας δοντιών. Αντικαθιστούν τα δόντια που λείπουν, προσεγγίζοντας σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό το πραγματικό δόντι, όσον αφορά την αίσθηση και την εμφάνισή του.

Τι είναι

Στην ουσία, ένα οδοντικό εμφύτευμα είναι ένα τεχνητό δόντι το οποίο κατασκευάζεται με σκοπό να αντικαταστήσει ένα που έχει ήδη χαθεί. Εμφυτεύεται στο οστό της γνάθου, με αποτέλεσμα να διασφαλίζει τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα με τη βίδα του. Κατόπιν της τοποθέτησης του εμφυτεύματος ο ασθενής αισθάνεται τα πρόσθετα δόντια απόλυτα σταθερά.

Με το οδοντικό εμφύτευμα μπορεί ο ασθενής να συνδυάσει όλα τα πλεονεκτήματα των φυσικών δοντιών και απαλλάσσεται από τα μειονεκτήματά τους. Το τελικό αποτέλεσμα είναι άρτιο αισθητικά και ο ασθενής διαθέτει τέλεια μασητική ικανότητα και ομιλία. Η φύση του εμφυτεύματος επιτρέπει στον ασθενή να μην ανησυχεί για τη φθορά του, καθώς δε διαθέτει την ευαισθησία των φυσικών δοντιών απέναντι σε βακτήρια και δεν αποσυντίθεται, ωστόσο θα πρέπει να γίνονται οι συνήθεις επισκέψεις στον οδοντίατρο, για να βεβαιώνεται η καλή πορεία του εμφυτεύματος και η συνολική στοματική υγιεινή.

Συστατικά μέρη

Τα οδοντικά εμφυτεύματα αποτελούνται από τα εξής τρία μέρη:

Εμφύτευμα – Η βίδα των δοντιών. Το εμφύτευμα εισάγεται στο οστό της γνάθου, ώστε η στεφάνη των δοντιών να συγκρατείται στη θέση της.

Κολόβωμα – Αποτελεί τον υποστηρικτικό παράγοντα που συνδέει τη βίδα με την οδοντιατρική κορώνα. Εγκαθίσταται στη ράβδο του τιτανίου και εξασφαλίζει τη σταθερότητα του εμφυτεύματος.

Στεφάνη – Κατασκευάζεται ώστε να ταιριάζει με το χαμένο δόντι σε μέγεθος και χρώμα και είναι συνδεδεμένο με το εμφύτευμα.

 


Εικόνα1-1.jpg

19/08/2021 Άρθρα

Παγκόσμιες έρευνες έχουν γνωστοποιήσει ότι το 2,3% του πληθυσμού πάσχει από έλλειψη δοντιών, ωστόσο στις μέρες μας είναι εύκολο να λυθεί το συγκεκριμένο ζήτημα με τη σύγχρονη οδοντιατρική. Τα εμφυτεύματα δοντιών αποτελούν την κατάλληλη λύση για μακροχρόνια αντιμετώπιση του προβλήματος. Βέβαια, μεγάλο μερίδιο του πληθυσμού διστάζει να αναζητήσει τη συγκεκριμένη λύση, καθώς επικρατούν ορισμένοι μύθοι σχετικά με τη συγκεκριμένη πρακτική, τους οποίους θα αναλύσουμε παρακάτω.

Μύθος #1: Οδοντικά εμφυτεύματα βάζουν οι αρκετά ηλικιωμένοι άνθρωποι

Η έλλειψη δοντιών μπορεί να προκύψει από πολλούς διαφορετικούς παράγοντες και σε κάθε ηλικία. Λόγοι που μπορεί να επιφέρουν απώλεια δοντιών και κατά συνέπεια τοποθέτηση εμφυτευμάτων, μπορεί να είναι η κληρονομική ευαισθησία δοντιών, αποτέλεσμα ασθένειας ή κακή στοματική υγιεινή. Σε τέτοιο ενδεχόμενο, τα εμφυτεύματα δοντιών πιθανόν να αποτελούν τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης. Απευθυνθείτε, λοιπόν, στον οδοντίατρό σας χωρίς ενδοιασμούς για να σας συμβουλεύσει σχετικά με την πλέον κατάλληλη θεραπεία για εσάς.

Μύθος #2: Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι ορατά από τους συνομιλητές μας

Ο τρόπος με τον οποίο «λειτουργούν» τα εμφυτεύματα είναι κάτω από τα ούλα. Πιο αναλυτικά, ένα οδοντικό εμφύτευμα αποτελείται από τρία μέρη:

  1. Το εμφύτευμα, το οποίο ουσιαστικά είναι μια βίδα τοποθετημένη στο εσωτερικό των ούλων
  2. Η στεφάνη, η οποία κατασκευάζεται ώστε να ταιριάζει στο χρώμα, το σχήμα και το μέγεθος του δοντιού που λείπει
  3. Το κολόβωμα, το οποίο έχει τη λειτουργία συνδετικού κρίκου ανάμεσα στο εμφύτευμα και τη στεφάνη

Βάσει των παραπάνω στοιχείων, αντιλαμβανόμαστε ότι η κατάλληλη οδοντική αποκατάσταση θα φέρει τέτοιο αποτέλεσμα, το οποίο δεν θα είναι διακριτό από τους συνομιλητές μας και δεν θα ξεχωρίζει το εμφύτευμα από τα πραγματικά δόντια.

Μύθος #3: Δύσκολη καθημερινή φροντίδα και περιποίηση

Η στοματική υγιεινή αποτελεί καθημερινή πρακτική και απαιτεί συνήθεια. Ωστόσο, τα οδοντικά εμφυτεύματα δεν αλλάζουν κατά πολύ τις προτεινόμενες ενέργειες από τους οδοντιάτρους. Τα υγιή και όμορφα δόντια, όπως και τα εμφυτεύματα απαιτούν:

  1. Βούρτσισμα των δοντιών 2 φορές την ημέρα, κατά κύριο λόγο πρωί και βράδυ
  2. Χρήση μεσοδόντιας οδοντόβουρτσας για να επιτύχουμε τον καθαρισμό δύσκολα προσβάσιμων σημείων
  3. Καλός καθαρισμός της περιοχής γύρω από το οδοντικό εμφύτευμα, όπως και στα υπόλοιπα δόντια
  4. Χρήση οδοντικού νήματος μεταξύ των δοντιών για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων των τροφών

Μύθος #4: Τα οδοντικά εμφυτεύματα είναι ακριβά και δε συμφέρουν

Η επιλογή της θεραπείας με οδοντικά εμφυτεύματα μπορεί με πρώτη ματιά να φαίνεται κοστοβόρα και να μην ελκύει ορισμένους ασθενείς να προχωρήσουν στην υλοποίησή της. Εάν όμως εξετάσουμε τις πιθανές επιλογές με ηρεμία, θα αντιληφθούμε ότι το συγκεκριμένο κόστος μπορεί να θεωρηθεί επένδυση στην υγεία, την ψυχική ηρεμία, αλλά και την αυτοπεποίθηση του ανθρώπου που έχει απώλεια δοντιών. Επίσης, πολλές φορές μπορεί να αποτελέσει την πιο οικονομική και άμεση θεραπεία σε σύγκριση με άλλες που απλώνονται σε βάθος χρόνου και τελικά αποσπούν μεγαλύτερα χρηματικά ποσά και ταλαιπωρία.

Αλήθεια: Τα εμφυτεύματα αποτελούν πιο μακροχρόνια λύση σε σχέση με την τοποθέτηση γέφυρας

Οι περισσότεροι οδοντίατροι μπορούν να επιβεβαιώσουν ότι τα οδοντικά εμφυτεύματα υπερτερούν σε σύγκριση με άλλες θεραπείες, με το μεγαλύτερο πλεονέκτημα να είναι η μακροχρόνια ανθεκτικότητα. Οι γέφυρες, φυσικά αποτελούν μια απολύτως καλή λύση, καθώς γίνονται πολύ εύκολα δεκτές από τους ασθενείς και μπορούν να τους αποκαταστήσουν άμεσα τη μασητική λειτουργία. Τα βασικά στοιχεία στα οποία μειονεκτούν οι γέφυρες είναι ότι απαιτείται τρόχισμα των φυσικών δοντιών για να χρησιμοποιηθούν ως στήριγμα για τις γέφυρες και ότι μετά από 10 – 20 χρόνια χρειάζονται αντικατάσταση. Εν αντιθέσει, τα εμφυτεύματα διαθέτουν διάρκεια ζωής από 20 έως 40 χρόνια.


dental-3754769_1280-1200x800.jpg

17/07/2021 Άρθρα

Τα οδοντικά εμφυτεύματα έχουν προσφέρει νέες λύσεις και δυνατότητες στην οδοντιατρική και τα τελευταία χρόνια γίνονται ολοένα και πιο γνωστά στο μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, προσφέροντας επιλογές που έως τώρα φάνταζαν απίθανες, με τα αποτελέσματα να είναι εκπληκτικά. Ας δούμε όμως μαζί τις απαντήσεις στις συχνότερες ερωτήσεις σχετικά με τα εμφυτεύματα δοντιών.

Τι διάρκεια έχει η διαδικασία τοποθέτησης και τι αποθεραπεία απαιτείται;

Στην πρώτη επίσκεψη συνήθως συλλέγεται το ιστορικό του ασθενούς, πραγματοποιείται ακτινογραφία και γίνεται γενικός έλεγχος του στόματος, ώστε ο ασθενής να προχωρήσει με βεβαιότητα στη διαδικασία της τοποθέτησης. Επίσης, πρέπει να εξασφαλισθεί η σωστή υγεία του ασθενούς και η διατήρηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής, ο οποίος θα συμβάλλει στη μακροβιότητα των εμφυτευμάτων.

Ο βασικός στόχος του αποτελέσματος είναι η λειτουργικότητα των οδοντικών εμφυτευμάτων και η χρήση τους από τον ασθενή με άνεση και φυσικότητα. Τα μοσχεύματα είναι κατασκευασμένα ώστε να είναι απολύτως αποδεκτά και συμβατά με τον ανθρώπινο οργανισμό, ενώ η τοποθέτηση δεν αποτελεί  επώδυνη διαδικασία για τον ασθενή.

Η αποθεραπεία μπορεί να προχωρήσει με κοινά παυσίπονα, εάν χρειαστούν και από τη δεύτερη εβδομάδα γίνεται η αφαίρεση των ραμμάτων, οπότε και ο ασθενής μπορεί να επανέλθει πλήρως στην καθημερινότητά του. Σε περίπτωση άμεσης φόρτισης των εμφυτευμάτων, η αποκατάσταση μπορεί να γίνει και από την πρώτη ημέρα κατόπιν της επέμβασης.

Γιατί να προχωρήσει κανείς σε τοποθέτηση οδοντικών εμφυτευμάτων;

Ο εκάστοτε ασθενής μπορεί να προχωρήσει για διαφορετικούς λόγους σε τοποθέτηση εμφυτευμάτων δοντιών. Κύριος λόγος είναι ότι με αυτή τη μέθοδο, τα εμφυτεύματα αναπληρώνουν κενά στο στόμα του ασθενούς, χωρίς να παρεμβαίνουν σε διπλανά δόντια. Με αυτόν τον τρόπο προκύπτει ένα φυσικό αποτέλεσμα, καθώς και αρμονία στο μάσημα, τα οποία δεν θα μπορούσαν να συμβούν με τις παλαιότερες μεθόδους. Φυσικά, το αισθητικό αποτέλεσμα μπορεί να επιστρέψει τη χαμένη αυτοπεποίθηση σε ασθενείς και να αναδιαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούσαν τις καθημερινές τους συναναστροφές.

Πώς θα μάθω εάν μπορώ να προχωρήσω σε τοποθέτηση εμφυτευμάτων;

Συνήθως στους περισσότερους ενήλικες μπορεί να γίνει τοποθέτηση εμφυτευμάτων. Ωστόσο, καλό θα είναι να λάβετε μία εμπεριστατωμένη γνωμάτευση από τον οδοντίατρό σας. Εκείνος θα μπορέσει να σας προτείνει την κατάλληλη μέθοδο και διαδικασία για εσάς.

Τι διάρκεια ζωής έχουν τα οδοντικά εμφυτεύματα;

Βάσει ερευνών, αποδεικνύεται ότι τα οδοντικά εμφυτεύματα έχουν διάρκεια ζωής πολλών ετών, με ποσοστά επιτυχίας ανώτερα του 95%, ενώ ολοένα και βελτιώνεται η επιστήμη πίσω από τη συγκεκριμένη μέθοδο, καθιστώντας την ακόμα πιο αποδοτική. Κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας, ο ασθενής καλό θα ήταν να παρακολουθείται με προληπτικούς, τακτικούς ελέγχους από τον οδοντίατρό του, ώστε να βεβαιώνονται και οι δύο για τη μακροβιότητα των εμφυτευμάτων. Φυσικά, η σωστή στοματική υγιεινή έχει κυρίαρχο ρόλο στην εξασφάλιση της διάρκειας και της επιτυχίας του αποτελέσματος.


εμφυτεύματα-δοντιών.jpg

18/06/2021 Άρθρα

Το 1965, στο Γκοτενμπεργκ της Σουηδίας πραγματοποιήθηκε η τοποθέτηση του πρώτου εμφυτεύματος δοντιού και έκτοτε δεν έχει σταματήσει η εξέλιξη στις τεχνικές και τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται. Φυσικά, υπάρχει πληθώρα ασθενών οι οποίοι επωφελούνται από τη συγκεκριμένη θεραπεία, ωστόσο υπάρχουν και περιπτώσεις στις οποίες δεν ενδείκνυται και είναι στην ευθύνη του ιατρού να επιλέξει ή όχι την θεραπεία με εμφυτεύματα στην εκάστοτε περίπτωση. Στόχος πάντοτε είναι η ασφάλεια του ασθενούς και η επιτυχία ενός λειτουργικού και αισθητικά άρτιου αποτελέσματος με διάρκεια στο χρόνο.

Οι περιπτώσεις αντενδείξεων χωρίζονται σε απόλυτες και σχετικές. Σε περιπτώσεις απόλυτων αντενδείξεων, ο ασθενής δεν μπορεί να προχωρήσει σε θεραπεία με εμφυτεύματα και ισχύει όταν ο ασθενής έχει επιβαρυμένο ιατρικό ιστορικό. Για παράδειγμα, όταν έχει υποστεί πρόσφατα έμφραγμα, εγκεφαλικό επεισόδιο, έχει γίνει τοποθέτηση προσθετικής βαλβίδας στην καρδιά, βρίσκεται σε ανοσοκαταστολή, υπάρχει αδυναμία πήξης του αίματος, βρίσκεται σε ενεργή θεραπεία για κακοήθεια ή λαμβάνει χρόνια ενδοφλέβια διφωσονικά φάρμακα. Επίσης, στην κατηγορία των απόλυτων αντενδείξεων εντάσσονται και τα παιδιά κάτω των 18-21 ετών, τα οποία δεν έχουν ολοκληρωμένη σκελετική ανάπτυξη. Ωστόσο, άτομα μεγάλης ηλικίας δεν εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία, εάν η γενική υγεία τους τους επιτρέπει τη θεραπεία με εμφυτεύματα.

Στην κατηγορία των σχετικών αντενδείξεων εντάσσονται ασθενείς στους οποίους πρέπει να γίνει εξατομικευμένη εξέταση, ώστε να αποφασίσει ο ιατρός εάν μπορούν να προχωρήσουν στην θεραπεία. Σε αυτές τις περιπτώσεις ανήκουν άτομα με σακχαρώδη διαβήτη, στηθάγχη, οροθετικοί, εξαρτημένοι από  αλκοόλ ή ναρκωτικά, υφίστανται ακτινοθεραπεία της γνάθου και του τραχήλου (εξαρτάται την περιοχή και την ποσότητα της ακτινοβολίας), νοσούν με ορισμένα αυτοάνοσα ή είναι βαριά καπνιστές.

Επίσης, οι σχετικές αντενδείξεις αφορούν και το σημείο όπου πρόκειται να γίνει η τοποθέτηση του εμφυτεύματος. Ο ιατρός εξετάζει την εκάστοτε περίπτωση και συζητά με τον ασθενή τα πλεονεκτήματα ή τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσει, οι οποίες έχουν να κάνουν με την ανεπαρκή διάσταση του οστού της γνάθου, με ασθένειες των ούλων και των βλεννογόνων του στόματος, καθώς και με περιπτώσεις ενεργού και μη θεραπευμένης περιοδοντικής νόσου.

Επιπροσθέτως, είναι πρωτεύουσας σημασίας η εξάλειψη φλεγμονής ούλων εν ενεργεία και η σταθεροποίηση των υπόλοιπων δοντιών προτού γίνει το πρώτο βήμα για τη θεραπεία με εμφυτεύματα. Τυχόν φλεγμονή μπορεί να οφείλεται σε σφίξιμο των δοντιών με μεγάλη ένταση, σε χρόνια μόλυνση γειτονικών δοντιών ή οξεία ιγμορίτιδα, καθώς και η κακή στοματική υγιεινή, δεδομένου ότι τα μικρόβια της πέτρας από γειτονικά δόντια είναι εύκολο να μολύνουν τα εμφυτεύματα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα.

Ο γιατρός λαμβάνει από κοινού την απόφαση με τον ασθενή, κατόπιν ελέγχου και μελέτης των ενδείξεων και των αντενδείξεων ανά περίπτωση. Στόχος και των δύο πλευρών πρέπει να είναι η ασφαλής ολοκλήρωση της θεραπείας, η οποία να έχει το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα και με την κατάλληλη φροντίδα να έχει διάρκεια σε βάθος χρόνου.


woman-patient-dentist.jpg

12/05/2021 Άρθρα

Η λεύκανση με laser ή με λάμπα Led είναι μια θεραπεία η οποία γίνεται στο οδοντιατρείο, με εγκεκριμένα και ασφαλή laser. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, τοποθετείται στα δόντια ειδικό τζελ λεύκανσης το οποίο ενεργοποιείται με το Laser ή το Led. Η διαδικασία διαρκεί 1-2 ώρες. Τα αποτελέσματα ενισχύονται, αν παράλληλα με τη λεύκανση στο ιατρείο, ακολουθηθεί και λεύκανση με μασελάκια στο σπίτι.

Το πρώτο βήμα, πριν τη λεύκανση είναι ο καθαρισμός των δοντιών. Έτσι απομακρύνονται η πέτρα και οι επιφανειακοί λεκέδες. Στη συνέχεια καταγράφεται το αρχικό χρώμα των δοντιών με ψηφιακή φωτογραφία ή με ειδικό χρωματολόγιο.

Πριν την εφαρμογή του ειδικού τζελ λεύκανσης προετοιμάζεται η περιοχή περιμετρικά των δοντιών με την τοποθέτηση προστατευτικού των ούλων και παρειοκάτοχου, προκειμένου να μην προκληθεί τοπικό έγκαυμα στα μαλακά μόρια της στοματικής κοιλότητας. Αξίζει να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο πως πολλά περιστατικά εγκαυμάτων έχουν προκληθεί από λευκαντικά που έχουν αγοράσει ασθενείς από το ίντερνετ. Τα υλικά αυτά δε θα πρέπει να είναι αμφιβόλου ποιότητας και να εφαρμόζονται αποκλειστικά από οδοντιάτρους που έχουν την εμπειρία και την γνώση.

Ο χρόνος εφαρμογής του λευκαντικού τζελ στα δόντια δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 15 λεπτά. Η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί μέχρι τρεις φορές. Το τελευταίο βήμα είναι να αφαιρεθεί το τζελ και το προστατευτικό των ούλων. Ο ασθενής αντικρύζει τότε το νέο του λαμπερό, ακαταμάχητο χαμόγελο!

Κατά τη διάρκεια της λεύκανσης με laser ή λάμπα Led, ορισμένοι μπορεί να αισθανθούν μια μικρή ευαισθησία. Αν η ενόχληση ενταθεί, συστήνεται στον ασθενή να αποφεύγει τα παγωμένα ή τα ζεστά ροφήματα ενώ προτείνεται βούρτσισμα των δοντιών με ειδική φθοριούχο οδοντόκρεμα.


Elite Dental Implants

Στην Οδοντιατρική κλινική Elite Dental Implants έχουμε πείρα και εξειδίκευση στα εμφυτεύματα και στη λεύκανση δοντιών με laser σε μία μόνο επίσκεψη.


Βρείτε μας

Ακολουθήστε μας στα Social MediaCopyright Elite Dental Implants 2021. All rights reserved.